Per encàrrec del president, us convoco en primera convocatòria a les 19.30 h, a la l’Assemblea extraordinària de l’AMPA de l’Escola Diputació, que es farà el 15 de juny de 2011 i començarà a les 20.00 h a la sala de reunions de l’escola, amb l’ordre del dia següent:

  • Proposta per interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució d’incloure un grup addicional de P3 per al curs 2011-2012.

La secretària
Carme Prats
Barcelona, 3 de juny de 2011