Com tots sabeu, aquest any els nostres nens i nenes han estat treballant les Olimpíades de Barcelona de 1992. L’AMPA ha volgut afegir-se a aquest treball organitzant una Exposició de Fotografies que reflecteixin un dels lemes més coneguts d’aquelles Olimpíades: l’Amics per sempre, en el marc de la Festa de l’Aniversari de l’Escola.

QUI POT PARTICIPAR? L’Exposició és oberta als nens i nenes de l’escola Diputació, així com els pares, avis… i família en general; exalumnes; professors i equip de Direcció.

 PUNT DE RECOLLIDA, DIES I HORARI: A Secretaria. Entre els dies 7 i 11 de Maig.

FORMAT: fotografies mida 18 x 24, indicant a la part del darrere el nom de l’autor/s. Si es tracta d’un alumne, cal indicar el curs que fa.  Les fotografies s’hauran de lliurar dins d’un sobre tancat.

L’AMPA organitzarà un espai mural on s’exposaran totes les fotografiesels dies 11 i 12 de Maig. 

US ANIMEM A QUÈ HI PARTICIPEU!!