Ja s’ha publicat al DOGC la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

– Inici del procés: a partir del dia 3 de desembre de 2012.

– Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de desembre de 2012.

– Votacions: entre els dies 14 i 18 de gener de 2013, ambdós inclosos.

– Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 25 de gener de 2013.