Extret d’aquí:http://miquelindignat.blogspot.com.es/

Les Associacions de Mares i Pares (AMPA) de l’Eixample de Barcelona , coordinades en la Xarxa d’AMPAs de l’Eixample, han llençat aquest dissabte 23 de febrer una campanya per la modificació del Reial Decret que permet que no es cobreixin les baixes de mestres i professorat fins dos setmanes després de l’inici de la baixa, normalment per malaltia, maternitat o jubilacions.

L’article 4 del Reial Decret Llei 14/2012 estableix que durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis de cada centre. A la pràctica, la reducció de mestres i professorat que estan patint regularment els centres fa que en aquestes situacions els alumnes perdin activitats didàctiques i classes senceres i generi molts problemes organitzatius (post).

A Catalunya el passat 7 de febrer la Consellera Irene Rigau va fer públic que flexibilitzarà l’aplicació d’aquest decret del Govern espanyol. Aquestes mesures del Departament d’Ensenyament, però, només corregiran la situació al cicle Infantil, perquè a primària encara s’haurà d’esperar sis dies lectius pels mestres tutors i encara deu per la resta (mestres d’anglès, de música, d’educació física i d’educació especial). A secundària només es faran les substitucions si ja hi ha un professor/a de baixa sense ser encara substituit.

La Xarxa d’AMPAs de l’Eixample us demana que signeu i feu difusió d’aquesta iniciativa per la modificació de l’article 4 del Reial Decret Llei 14/2012 amb el lema:

SUBSTITUCIONS DE MESTRES JA

Petició i signatures: http://www.change.org/es/peticiones/ministro-wert-sustitución-de-maestr-s-ya

Compartir-la a Twitter: clica!