Resolucions aprovades al debat de política general (Parlament de Catalunya)

Educació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la lluita contra el fracàs escolar,
mitjançant un programa específic encarat al domini de les matèries instrumentals
(llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques), a l’alumnat de 1er d’ESO amb
nivells baixos a les proves de competències bàsiques, que els centres implementaran
d’acord amb les especificitats de l’alumnat, el centre i l’entorn.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un seguiment de les escoles amb
resultats en les proves d’avaluació per sota de la mitjana de Catalunya i a impulsar-hi
mesures per assolir els objectius de l’estratègia d’Europa 2020.
3. El Departament d’Ensenyament aprofundirà en l’autonomia dels centres en els àmbits
pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials i continuarà impulsant
mesures per assegurar l’equitat en la incorporació de l’alumnat als centres i equilibrar la
presència d’alumnat nouvingut i amb risc social en tota la xarxa sostinguda amb fons
públics en un nou decret d’admissió de l’alumnat. El Departament d’Ensenyament,
d’acord amb les previsions de la Llei d’Educació de Catalunya i atenent els projectes
educatius consolidats, les necessitats socials i les realitats territorials, establirà una
anàlisi demogràfica basada en cinc anys i n’informarà el Parlament.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar la partida econòmica de les
beques de menjador i incrementar-la per al proper curs 2013-14, per aconseguir, en
coordinació amb els serveis socials, que cap estudiant en situació de vulnerabilitat no es
quedi sense beca de menjador. Així mateix, s’insta el Govern a establir unes bases
comunes que apliquin tots els consells comarcals i que, a més, garanteixin que els
alumnes en situació de privació alimentària accedeixin a un ajut que cobreixi la totalitat
del cost de menjador.
5. En el cas que el Ministeri d’Educació mantingui per al curs 2013-14 la vigència del
Reial Decret Llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu, recorregut i en espera de sentència del Tribunal Constitucional, el
Parlament ha d’instar novament el Govern de l’Estat perquè el derogui. Mentre no sigui
possible cobrir les substitucions de docents des dels primers dies, s’estendran al llarg del
curs 2013-14 els criteris aprovats a la Moció 38/X del Parlament de Catalunya per agilitar
la cobertura de les substitucions per millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització
dels centres i la tasca dels docents.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implementar el Programa de millora i
innovació en la formació de mestres.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a normativitzar la prioritat en la col·locació
dels interins i interines amb discapacitat que disposin d’un informe d’adaptació del lloc de
treball expedit pel servei de prevenció de riscos laborals del Departament.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estendre progressivament l’ús de l’anglès
com a llengua de matèria no lingüística en el marc de l’escola plurilingüe.
9. El Parlament de Catalunya insta al Govern a continuar col·laborant activament amb els
sectors de les tecnologies digitals aplicades a l’aprenentatge dels alumnes i a introduir en
l’assignatura d’informàtica del quart curs d’ESO, el contingut pel disseny d’aplicacions per
a mòbils.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar i reforçar les
polítiques preventives entre l’alumnat per lluitar contra el maltractament i la violènciaentre iguals a l’escola i fora de l’escola, com ara l’assetjament i el ciberassetjament, i contra altres comportaments problemàtics, com les bandes o l’incivisme.
11. El Parlament insta el Govern a establir les bases d’un nou sistema de finançament
equitatiu per als centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya i
garanteixen el dret a l’educació en els ensenyaments universals i gratuïts.
L’Administració educativa aportarà recursos addicionals als centres privats que presten el
Servei d’Educació de Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la
zona i la tipologia d’alumnes del centre. Aquests recursos addicionals, que han de
permetre als centres una programació pluriennal, s’articularan per mitjà de contracte
programa. El contingut del contracte programa pot comprendre, a part de la quantia del
mòdul econòmic del concert per unitat escolar en centres ordinaris, quantitats assignades
a la dotació del personal docent i al personal no docent de suport a la docència.
12. El Parlament insta el Govern a mantenir la col·laboració en el sosteniment de les
places públiques de les llars d’infants municipals a través dels pagaments per a la creació
i la consolidació de places, a promoure acords financers entre administracions per
contribuir al funcionament i la sostenibilitat i a agilitar els pagaments pendents. El
Parlament insta el Govern a estudiar en el marc de la Comissió Mixta la situació de les
escoles de música i el seu sosteniment.
13. Fer possibles les segones oportunitats per als que van abandonar l’escolarització fent
de la FP i l’ensenyament per a persones adultes un suport en la formació i la lluita contra
l’atur i per a la millora del desenvolupament i la competitivitat de les empreses, garantint
que no s’exclourà ningú que vulgui accedir-hi per raons econòmiques i de falta d’oferta,
que caldrà que respongui a les necessitats formatives de l’alumnat i a les necessitats
formatives de les empreses en el territori.
14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar material i promoure nous
models didàctics per estendre el plurilingüisme a les nostres aules i aplicar el marc
europeu de referències en llengües estrangeres en el nivell C1 d’anglès a un total de 28
EOI.
15. El Parlament de Catalunya insisteix en la demanda que el Govern de l’Estat retiri el
projecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) de la seva tramitació
en el Congrés de Diputats i insta el Govern de la Generalitat a defensar les bases
inclusives del model d’escola catalana definides en el nostre ordenament jurídic i a fer-lo
prevaler davant de qualsevol altre ordenament jurídic, ja que la LOMCE representaria la fi
del model d’immersió lingüística –que no pot coexistir amb el model que pretén imposar
el Govern espanyol–, promou la segregació escolar de l’alumnat per nivell adquisitiu, és
un intent de fracturar la societat catalana per raons de llengua i d’origen, trenca el marc
competencial vigent, ignora les directives europees i anul·la la capacitat d’intervenció
dels municipis, desconsidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació
de la comunitat educativa en el sistema, entre d’altres.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.