El Consorci d’Educació de Barcelona convoca aquest curs 2013-2014 el IV Concurs de Bones Pràctiques en l’ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona.

Període d’inscripció: del 13 de febrer al 13 de maig de 2014

http://www.edubcn.cat/tecnologiaeducativa/dinamitzacio_formacio/concurs_de_bones_practiques_tic