La FaPaC denuncia el preocupant retrocès de l’escola inclusiva.

La federació reclama una voluntat política clara per garantir el dret d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials en centres ordinaris, xifra que baixat 3 punts en tres cursos. Actualment, el 61% d’alumnes amb NEE està escolaritzat en escoles ordinàries.

La FaPaC alerta de l’incompliment del Pla d’acció “Aprendre junts per viure junts”, encara vigent.

http://www.fapac.cat/2014/06/escola-inclusiva-la-fapac-exigeix-garantir-latenci-als-alumnes-nee