COMUNICACIÓ A LES AMPA
Número: 133
Data: 29/04/2015
La FaPaC crida les famílies a dir “NO” a les proves de 3r de primària

Benvolguda AMPA,
En relació a les proves d’avaluació de tercer de Primària -previstes del 4 al 15 de maig- la FaPaC reitera l’oposició a la seva celebració, i fa una crida a les famílies i a les escoles a continuar el nostre rebuig a unes proves directament vinculades a la funesta Llei Wert.
 
La celebració d’aquesta prova col·loca a tots els centres en una situació d’estrès en el normal desenvolupament del curs. Es dediquen temps i metodologia a la preparació d’uns exàmens per determinar –d’una forma més o menys camuflada- la posició del rànquing en detriment d’una formació integral de l’alumnat. 
 
No es té en compte el context socioeconòmic dels centres i dels estudiants, i sols serveix per justificar i potenciar l’existència de dos tipus de centres: els públics i els privats concertats, que realitzen selecció de l’alumnat, la qual cosa els permet aconseguir una “bona” posició en el rànquing.
 
La LOMCE, de forma explícita, recentralitza a favor del Ministerio de Educación (nou article 147.2 de la LOE) el coneixement i la publicació dels resultats d’aquestes avaluacions i permet, des de la seva aprovació, que aquestes avaluacions puguin ser utilitzades per a l’establiment de classificacions dels centres, contràriament a la prohibició que establia la LOE inicialment. 
 
Davant la política col·laboracionista i de fets consumats del Departament d’Ensenyament, recomanem els familiars dels alumnes, sotmesos de forma imminent a aquestes proves, a manifestar l’oposició a la seva celebració. Alhora, donem ple suport a la Xarxa d’Escoles Insubmises en les accions que, legítimament, portin a terme als centres del país.
 
Si per raons de força major no és possible evitar que els nostres fills i filles siguin sotmesos a aquestes proves, us animem a manifestar per escrit el nostre desacord amb les mateixes (adjuntem model per fer-ho).
Més informació: ESPAI LOMCE del nostre web