Potser sabeu que entre el 4 i el 15 de Maig tot l’alumnat de 3r hauria de fer unes proves d’avaluació diagnòstica imposades per la LOMCE. Agrairem que llegiu la informació adjunta i la transmeteu, tot i el poc temps que resta, a totes les famílies amb fills/es a 3r (idealment de família de 3r a família de 3r, i pels seus propis mitjans) per tal que puguin decidir la seva posició al respecte.

Quines informacions?:

1.Les proves de 3r van ser imposades pel govern central amb la LOMCE sense cap tipus de negociació o acord amb la comunitat educativa, científica ni política sobre els seus continguts, objectius, costos o la seva conveniència.

2.Les proves de 3r, que es faran aquest any per primer cop i en horari escolar, ni són vinculants ni tenen efectes curriculars i d’acord amb les consultes jurídiques realitzades per la XEI (Xarxa d’Escoles Insubmises), si l’acció es fa d’una manera “correcta” (no assistint a classe aquell dia, per exemple) la mesura no és sancionable ni per a les famílies ni per als alumnes.

És, per tant, decisió de les famílies dur o no aquell dia a l’escola o l’estona que durin les proves, els fills i filles, per que fer un escrit dirigit a l’escola o al Departament manifestant que no es vol que el fill/a participi no té cap força legal.

3.L’escola, el seu equip de gestió i els mestres, com a treballadors públics obligats a complir la llei, no poden oposar-se a la realització de les proves i tampoc estan obligades a informar a les famílies de quins dies i hores seran les proves, és a dir, han de quedar al marge d’aquesta acció per que no siguin culpabilitzats ni expedientats. Sigueu curosos en aquest sentit, de no comprometre’ls en missatges, etc…, tot i que us puguin “donar suport”.

4.Aquestes proves pretenen neutralitzar models alternatius d’escola, imposar una hegemonia única d’aprenentatge, penalitzar aquelles escoles amb entorns amb dificultats i marginar als alumnes “dolents” cap a trajectòries sense sortides. Possibiliten la creació de rankings d’escoles i no porten a una major adjudicació de recursos envers els centres amb més dificultats, etc.. (trobareu fàcilment més arguments entrant a la web de la XEI).

La meva escola amb el suport de l’AMPA es va integrar fa 1 any a la XEI. I la Comissió Reivindicativa de l’AMPA està fent una campanya informativa al respecte de la prova, inclosa una trobada de les nostres famílies de 3r amb una representant de les famílies de l’escola Turó del Cargol (que va ser pionera en lluitar contra aquestes proves). Totes les famílies assistents a la reunió van decidir boicotejar les proves, però ara estan en el procés de convèncer la resta de famílies de 3r.

Dir també que aquestes propostes estan vehiculant-se arreu de l’Estat Espanyol i que l’acció s’està organitzant en molts llocs i per moltes entitats com MUCE. Aquí FaPaC dona suport a aquesta campanya de la XEI.

Diguem un NO contundent a aquest pervers sistema d’avaluació i a una llei que atempta contra l’escola pública, catalana, democràtica, laica, inclusiva i cohesionadora.