Un grup de famílies de diversos centres públics, han iniciat una “campanya” reclamant canvis en el barem de puntuació de la preinscripció del proper curs, amb un objectiu molt concret: eliminar el criteri que discrimina els fills únics en atorgar-los menys punts que a la resta dels seus companys per accedir al institut públic adscrit desitjat.

Per qui no estigui informat, explicar-vos que dos fenòmens, a) l’actual baixa oferta de places de secundària pública a molts barris de la ciutat, i b) l’augment de demanda de places d’institut públic que cada any es produeix, fan que, ja el curs passat, el barem de preinscripció, que s’utilitza des de 2007, forci la sortida del sistema públic d’alumnes de 6è que volent entrar a 1r d’ESO en un institut públic adscrit a la seva escola, molt probablement no poden fer-ho en no tenir un germà/na en centres adscrits a la seva escola (cas dels fills únics però no sols d’ells).

L’explicació rau en que ara els alumnes de 6è d’una escola pública que tenen germans en centres adscrits (sigui a la seva pròpia escola o en un institut) més les 2 places reservades a alumnes amb Necessitats Educatives Específiques i els que tenen punts de desempat, ocupen el 100% de les places ofertes pels instituts.

Han començat compartint idees, contactes i dubtes:creant un correu amb el nom perunbaremjust@gmail.com per poder ser contactats   preparant un blog (encara no prou definit ni farcit) per trobar documents, etc… contactant l’Oficina d’Atenció als Drets de l’Ajuntament (amb qui ens reunirem) preparant cartes de contacte amb mitjans de comunicació i grups polítics i preparant accions “compartibles”: enviant cartes personals als diaris (ja s’ha publicat una), enviant una al Síndic de Greuges amb còpia a Dept. d’Ensenyament:

Carta a Consellera per signar

Carta al Síndic per signar

i signant la campanya al Change aquí enllaçat:

https://www.change.org/p/departament-d-ensenyament-catalunya-el-departament-d-ensenyament-discrimina-a-los-hijos-%C3%BAnicos?recruiter=424889850&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Per tant, agrairem feu arribar aquest missatge a tothom qui conegueu pugui estar interessat/da en donar suport, perquè no cal ser afectat per compartir que és un criteri discriminatori envers una minoria social, tot i que un estudi de la UPF de 2011 situava les famílies joves amb fill únic al voltant del 30%

I tothom qui vulgui ajudar a organitzar més accions que ens contacti al correu abans indicat.