Per fi, i com ja vàreu rebre per Dinantia, es crea la figura del delegat de classe.

delegats_traç

Amb l’objectiu de potenciar i millorar la participació de les famílies a l’escola i crear mecanismes de comunicació àgils entre escola-família, s’ha creat la figura del delegat/da de classe perquè serveixi d’enllaç entre els pares i mares i els tutors/es.

Els delegats es començaran a implementar al cicle infantil (P3, P4 i P5) durant el tercer trimestre i, segons s’ha acordat entre l’escola i la comissió de delegats de l’AMPA, tindrà les següents funcions:

• Transmetre a totes les famílies les propostes dels tutors (organitzatives o de demanda de recursos) que consideri que són d’interès del grup.
• Recollir i transmetre als tutors les propostes o inquietuds de les famílies que tinguin un grau de consens elevat.
• Assistir a les reunions de delegats i transmetre a la Junta de l’AMPA els acords o propostes de les famílies que tinguin un grau de consens elevat.
• Fomentar el contacte entre alumnes i els pares i mares de la classe.
• Fer una tasca integradora de totes les famílies i acollir les famílies amb dificultats d’idioma o culturals, creant una xarxa de famílies acollidores.
• Mantenir actualitzat un llistat de telèfons per tal de millorar la comunicació.

Així mateix, queden excloses com a funcions dels delegats:

• Intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.
• Intervenir en el continguts pedagògics o de funcionament del centre.
• Actuar per interès personal. El delegat ha d’actuar per interès del conjunt de la classe.

El delegat/da de classe s’escollirà per consens entre els pares i mares que surtin voluntaris de cada classe. Si esteu interessats en ser delegat/da de classe cal que ho comuniqueu a la secretaria de l’escola, emplenant el document adjunt. Teniu temps fins al proper dilluns 27 de març.