El canvi en el model d’extraescolars esportives permet concedir 3.285 euros en ajuts i introdueix les tutories amb els monitors de les activitats.
Els alumnes de l’Escola Diputació realitzen un total de 414 activitats esportives
El canvi en el model de les activitats extraescolars esportives, aprovat en l’assemblea extraordinària del 22 de maig de 2017, ha permès concedir beques per un import total de 3.285 euros. La possibilitat de demanar ajuts és una de les principals novetats del nou sistema d’extraescolars que s’ha engegat aquest curs i que també preveu programar tutories per millorar la comunicació amb les famílies. Els alumnes de l’Escola Diputació realitzen un total de 414 activitats esportives.

Empreses homologades
Des d’aquest curs 2017-2018, les activitats extraescolars esportives de l’escola Diputació es concentren en dues empreses homologades per l’Ajuntament de Barcelona: Esportiu Rocafort per a la natació i Team per a la resta d’esports.

L’homologació de les empreses esportives permet una rebaixa en el preu de les activitats i, alhora, possibilita que les famílies puguin sol·licitar ajuts a l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes subvencions van destinades a infants de primària, a una única activitat esportiva per infant i cobreixen el 30%, el 60% o el 90% del cost de l’extraescolar, en funció de la renda familiar. L’homologació comporta que el projecte esportiu estigui aprovat per l’Institut d’Esports de Barcelona.

22 beques concedides
Les empreses esportives han informat a l’AMPA que s’han concedit 22 beques per un valor total de 3.285€. Les mateixes empreses s’estan posant en contacte amb les famílies per informar de com es procedirà a aplicar el descompte o retorn dels diners.

Des de la Comissió d’Extraescolars es fa una valoració positiva d’haver introduït els ajuts per la realització d’activitats esportives. Tot i així, i per aprofundir en aquesta línia d’actuació, ja s’està treballant de cara el proper curs perquè entre escola, AMPA i empreses esportives es millorin els canals de comunicació per facilitar que un major número de famílies tinguin l’opció de demanar les beques.

Tutories per les activitats de Team
Una altra novetat d’aquest curs és que les activitats esportives realitzades a la pròpia escola ofereixen la possibilitat de fer tutoria. Les trobades estan previstes la setmana del 19 al 23 de Febrer. En aquestes tutories, d’una durada d’uns 10 minuts, les famílies podran compartir amb el monitor del seu infant la trajectòria feta aquests mesos i fer-ne una valoració i resoldre qualsevol dubte. Les reunions es poden sol·licitar al coordinador de Team a la nostra escola, que habitualment és a recepció a les tardes.

414 activitats esportives
Els alumnes de l’Escola Diputació realitzen un total de 414 activitats esportives, 340 amb Team i 74 amb l’Esportiu Rocafort.

 

 

 

 

Advertisement