Benvolgudes famílies,

Us fem arribar aquesta circular amb informació general  sobre la reunió de les activitats extraescolars 2018/19 i sobre la tramitació dels ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la realització d’Activitats Esportives.

Comissió d’Extraescolars de l’AMPA Diputació

ball-basketball-tree

INFORMACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018/19

Reunió informativa de les activitats extraescolars divendres 28 de Setembre al menjador de l’escola a les 17:00h amb els responsables de les empreses d’extraescolars. “Després us convidem a berenar al pati”.

S’oferirà servei d’acollida per als infants.

Inici Activitats Extraescolars: 1 d’Octubre. 

 

AJUTS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES 2018/19

ON I QUAN FER EL TRÀMIT

Ja es poden demanar els ajuts des del 13 de setembre fins al 3 d’Octubre. (ambdós inclosos)

 • Team: totes les tardes de 16:30 a 17:30 a la recepció de l’escola.
 • Esportiu Rocafort: en horari de recepció del gimnàs.

QUI HO POT DEMANAR?

Els infants de l’escola que poden optar a la subvenció són els infants que l’any 2018 tindran com a mínim 6 anys i fins els 17 anys. (Els infants d’educació infantil no poden optar a aquesta subvenció).

Cada infant té dret a obtenir subvenció per a una activitat esportiva extraescolar.

Els ajuts son del 30%, el 60% o el 90% del preu de l’activitat en funció de la renda familiar.

Per tenir accés a aquest ajut econòmic, cal complir amb els requisits següents:

 • Tota la unitat familiar ha d’estar empadronada i residint a Barcelona.
 • L’infant ha d’estar preinscrit a una activitat esportiva extraescolar.
 • Els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a dotze mil euros (12.000,00 €) anuals per a cada membre que formi part d’aquesta unitat.

COM ES FA EL TRÀMIT?

 1. Recolliu la sol·licitud a Team o a Esportiu Rocafort.

A la sol·licitud  hi constarà:

el número de referència de l’activitat i el segell de l’entitat que gestiona l’activitat

Esportiu Rocafort a natació

Team a la resta d’activitats esportives

 1. Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Per estalviar-vos esperes innecessàries és recomanable concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Original i fotocòpia de la documentació següent:

 • Formulari emplenat de sol·licitud de l’ajut.
 • En cas que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.
 • Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si s’escau.
 • Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).
 • En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es presentin els documents que justifiquin els ingressos de cada membre major de 18 anys mitjançant els documents que corresponguin:
  • Certificat d’imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar o l’autorització a favor de l’Institut Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l’Agència Tributària.
  • Certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.
  • El full de salari o certificat d’ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor.
  • Justificant actualitzat (de l’entitat bancària o dels Serveis Socials) del cobrament del PIRMI.
  • En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si cobren subsidi d’atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.

LA RESOLUCIÓ

 • L’Institut Barcelona Esports comprovarà la documentació.
 • La resolució definitiva sol ser cap al mes de Novembre.
 • En el cas de concedir-se la subvenció, el pagament s’efectuarà, en el compte de l’entitat esportiva (Esportiu Rocafort o TEAM). Aquesta entitat acordarà amb cada beneficiari com es realitzarà el pagament de la subvenció, en el ben entès que l’infant completarà el curs escolar.

PERSONES DE CONTACTE