La Xarxa d’ampas/afas de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni ens afegim a la jornada de mobilitzacions per tombar el decret de menjador anunciat pel departament d’ensenyament i convoquem a totes les escoles a un berenar reivindicatiu el dia 19 desembre a la sortida de les escoles davant del institut Viladomat (Consell de Cent entre Viladomat i Comte Borrell).

WhatsApp Image 2018-12-17 at 09.25.35

1. El Decret avançat pel departament afavoreix l’entrada massiva de l’empresa privada als centres educatius i incentiva el negoci amb els menjadors de les escoles de titularitat pública.

2. Deixa fora la participació activa de les associacions de familiars d AFA/AMPA del model de menjador escolar . Volem garantir que les AFA/AMPA que ho vulguin puguin continuar realitzant la gestió directa de l’espai de migdia ja sigui de forma directa o controlant la contractació.

3. Volem que el Departament d’Ensenyament es faci càrrec dels professionals  en educació especial que requereix l’atenció de l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) complint la normativa vigent sobre l’educació inclusiva i deixant de carregar el cost del servei sobre les famílies.

Xarxa d’ampas/afas de L’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni

Més informació :

ComunicatDecretMenjador

comunicat SOS 12122018