L’Afa Diputació s’ha adherit a la “Carta de les escoles per un aire net”, una iniciativa d’Eixample Respira que exigeix un canvi de model per tal de resoldre el greu problema de salut pública que es deriva de la contaminació.

CARTA DE LES ESCOLES PER UN AIRE NET

Entre d’altres peticions, es reivindica una reducció dràstica de trànsit al voltant dels centres escolars; l’eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd, la promoció del transport públic i la mobilitat activa (és a dir, caminar, bicicleta, patinet) per anar i tornar a l’escola o una auditoria individualitzada als centres escolars per abordar amb mesures pal·liatives la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.

A més, s’estudiarà fer accions concretes per expressar la preocupació de les famílies.

És imprescindible millorar els entorns escolars!!!!

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1DiuWagjPAnYPjKyM1KrujtwAZOgBs8GMhPmXioiUo_A/edit