Benvolgudes famílies, 

El Reglament de Règim Intern de l’AFA DIPUTACIÓ estableix un termini màxim de dos cursos per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’associació. La Junta Directiva actual exerceix les funcions des del curs 2018-2019 i, per tant, cal iniciar el procés electoral per designar la nova Junta, que exercirà els cursos 2020-2021 i 2021-2022. 

La nova Junta Directiva sortirà designada en el transcurs de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dilluns 14 de desembre.

Candidatures:
Poden presentar candidatures les persones sòcies de l’AFA que estiguin al corrent del pagament de la quota anual i dels serveis gestionats per l’associació. 

Segons l’establert en el Reglament de Règim Intern, la Junta ha d’estar formada per un mínim de tres persones, que hauran de cobrir els següents càrrecs : president/a, tresorer/a i secretari/a.

Procés electoral:
– Les persones interessades en presentar una candidatura per a formar part de la Junta Directiva han d’omplir el document de “Candidatura”  
 – El document s’ha de lliurar, signat, a la direcció de l’escola. El període per a la presentació de candidatures és del 23 de novembre al 4 de desembre, ambdós inclosos.
– El dia 8 de desembre es publicaran les candidatures provisionals, que es penjaran al tauló d’anuncis i al bloc de l’AFA.
 – El dia 9 de desembre es realitzaran les esmenes que calgui.
 – El dia 10 de desembre es publicaran les candidatures definitives. 
 – El dia 14 de desembre se celebrarà l’Assemblea General Ordinària de l’AFA i les eleccions.

En cas que només es presenti una candidatura, aquesta quedarà aprovada a l’Assemblea, sense haver de fer eleccions.

Us animeu a presentar les vostres candidatures i a participar del procés electoral! 

JUNTA AFA DIPUTACIÓ

Advertisement