A partir dels tres eixos principals – família, escola i barri – vertebrem els següents grups de treball que es podran adaptar a les necessitats de cada moment.