Comissions

A partir dels tres eixos principals – família, escola i barri – vertebrem els següents grups de treball que es podran adaptar a les necessitats de cada moment.

FAMILIA
Comissió d’Acollida
Comissió Delegats/des
Comissió Festes i Cultura

ESCOLA
Comissió Extraescolars
Comissió Relacions Externes i Mobilitat
Comissió Pedagògica i d’Acció
Comissió Menjador/Temps de migdia

BARRI
Comissió Relacions Externes i Mobilitat