Des de la comissió creiem que la comunicació és bàsica perquè tota l’activitat i propostes arribin a  la comunitat educativa.  Per això, volem:

  • Consolidar els canals de comunicació existents (facebook, twitter, butlletí i mailing) per informar de tot allò que es consideri d’interès en l’àmbit de la família, l’escola i el barri. També del contingut de reunions, xerrades i de tot allò que succeeixi al centre.
  • Projecte de revista anual feta amb les aportacions de tota l’escola.
  • Unificar la gràfica de tota la comunicació per fer-la fàcilment reconeixible i identitificable.

Ens podeu trobar al correu: comunicacio@afadiputacio.cat