Actuem en col·laboració amb l’escola per tal de reforçar el missatge i la sensibilització en favor de la igualtat. Incloem perspectiva de gènere en les diferents activitats que organitza l’AFA per trencar estereotips i promoure la igualtat i la no doscriminació.

Ara som 4 persones participant en la comissió.