El grup de Delegades té per a objectiu coordinar la figura dels DELEGATS i les DELEGADES de classe, que ha de servir d’enllaç entre les famílies, els tutors i la Junta de l’AFA. Aquesta figura pot ser molt útil en diversos aspectes:

  • per a afavorir la comunicació dels pares i mares amb el tutor/a de classe, amb l’escola i amb la Junta de l’AFA.
  • per a dinamitzar la classe i contribuir a crear xarxa entre els pares i les mares.
  • per a augmentar la participació dels pares i lees mares en les activitats organitzades tant per l’escola com per l’AFA.

Ens podeu trobar al correu:  delegades@afadiputacio.cat

Som 1 o 2 delegats/des per classe dels 18 grups classe de l’escola.