Comissió Delegats/des

La Comissió de Delegades té per a objectiu crear la figura dels DELEGATS i les DELEGADES de classe, que ha de servir d’enllaç entre les famílies, els tutors i la Junta de l’AMPA. Aquesta figura pot ser molt útil en diversos aspectes:

  • per a afavorir la comunicació dels pares i mares amb el tutor/a de classe, amb l’escola i amb la Junta de l’AMPA.
  • per a dinamitzar la classe i contribuir a crear xarxa entre els pares i les mares.
  • per a augmentar la participació dels pares i lees mares en les activitats organitzades tant per l’escola com per l’AMPA.

Ens podeu trobar al correu:  delegades@ampa-diputacio.com