La comissió de menjador de l’AFA té per a objectiu contribuir al bon funcionament del temps de menjador, col·laborant amb l’escola i les empreses Xaranga (monitoratge) i Ecoarrels (menús). És l’espai que recollirà aquelles propostes orientades a fer del temps de menjador un espai més col·laboratiu i amable per al conjunt d’infants que fan ús d’aquest servei.

Ens podeu trobar al correu: menjador@afadiputacio.cat

Actualment som 4 membres de l’AFA participant a la comissió.

Darreres notícies: