La comissió pedagògica té com a objectiu generar debat, reflexió i acció al voltant de diversos aspectes pedagògics i educatius. Es treballarà de manera coordinada amb l’escola i les famílies.

Ara som 3 membres a la comissió.