Comissió Relacions Externes i Mobilitat

La comissió de Relacions Externes i Mobilitat s’encarregarà, per una part,  de mantenir i fomentar els vincles amb l’entorn físic de l’Escola i també amb les entitats del barri (Ampes d’altres escoles, Calàbria66, FAPAC, Xarxa Ampes Eixample, Camí Amic, etc…) D’aquests vincles ja han anat sortint iniciatives molt interessants, com la col·laboració amb l’Ampa Auró per a la millora dels entorns de les Escoles.

Per l’altra i desde Mobilitat i Infraestructures es seguirà treballant en la proposta d’alliberament i eixamplament de la vorera i per l’altra en tot allò que fa referència al confort tèrmic i acústic de l’edifici de l’Escola.
Pel que fa a la vorera, seguirà l’execució de les obres ja previstes dintre del Pla de Millora dels Entorns Escolars que es va aprovar amb Decret d’Alcaldia el mes de juliol.

Ens podeu trobar al correu: ampa@ampa-diputacio.com