La comissió de Relacions de Mobilitat s’encarregarà, per una part, de mantenir i fomentar els vincles amb l’entorn físic de l’Escola i també amb les entitats del barri (AFAs d’altres escoles, Calàbria66, aFFaC,  Xarxa d’AFAs de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, Camí Amic, etc…) D’aquests vincles ja han anat sortint iniciatives molt interessants, com la col·laboració amb l’AFA Auró per a la millora dels entorns de les Escoles.

Per l’altra i des de Mobilitat i Infraestructures es seguirà treballant en la proposta d’alliberament i eixamplament de la vorera i per l’altra en tot allò que fa referència al confort tèrmic i acústic de l’edifici de l’Escola.

Ens podeu trobar al correu: participa@afadiputacio.cat

Ara som 2 persones participant en la comissió.