Durant l’espai migdia, abans o després de dinar, depenent de l’horari de cada torn, els infants des de  segon fins a sisè de  primària surten als parcs propers a l’escola Diputació. En concret, entre les 12.30 i les 14.50 els Jardins d’Emma situat al Carrer del Comte Borrell, 157  i els Jardins de Paula Montal, Carrer de Viladomat, 149, acullen diferents grups de nenes i nens de l’escola. 

La sortida al parc està emmarcada dintre dels objectius del  projecte de menjador de  facilitar un espai de joc diferent al que viuen en el dia a dia;  també persegueix afavorir l’autonomia, el respecte per l’entorn i el contacte amb elements més naturals que, ara com ara, escassegen als nostres patis. A més a més, les sortides al parc fomenten el vincle i el descobriment del barri que acull l’escola. 

Així mateix, el benefici de l’activitat es fa extensiu no només als infants que gaudeixen dels parcs sinó també a la globalitat de la comunitat educativa perquè ajuda a reduir la densitat d’alumnes que romanen als diferents patis de l’escola

La iniciativa es va engegar l’any 2016, aleshores, només per al cicle superior, però  posteriorment, amb l’esclat de la crisi sanitària per la Covid19, les restriccions sanitàries als centres educatius  i les facilitats de l’administració local, tant l’Escola com l’AFA va acordar ampliar i instaurar l’ús d’aquests espais públics del barri també per als cicles mitjà i inicial.  

Durant el curs 2022/23 els horaris de sortida són els següents:

  • 1r curs: dilluns (Parc Paula Montal)
  • 2n curs: dimecres i divendres (Parc Paula Montal)
  • 3r curs: dimarts (Parc Paula Montal) , dijous (Parc Paula Montal)  i divendres (Jardins d’Emma)
  • 4r curs: dilluns (Jardins d’Emma), dijous i divendres (Jardins d’Emma)
  • 5è curs: dimarts (Parc Paula Montal), dimecres (Jardins d’Emma) i divendres (Parc Paula Montal)
  • 6è curs: de dilluns a dijous (surten més dies perquè no necessiten monitora extra)